Ako vam je potrebna supervizija ili specijalistički trening, pišite nam na itcentar@eunet.rs .

Oblasti u kojima vam možemo unaprediti znanje i veštine su:

1. Seksualno zlostavljanje dece unutar porodice

2. Seksualno nasilje nad decom i ženama – intervencija

3. Prevencija seksualnog nasilja nad decom i ženama

4. Nasilje nad ženama i decom (nasilje u porodici: emocionalno, fizičko, ekonomsko)

5. Upravljanje i razvoj u nevladinim organizacijama

6. Strateško planiranje i vođenje Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja (uključujući kampanje manjeg obima u lokalnim zajednicama)

7. Različitosti (unutar ove oblasti, imamo posebno razvijene module o Seksualnim različitostima)

8. Odnosi s javnošću (primenjeno na oblast nasilja nad decom i ženama)

Trenerica koja vodi Trenerski tim Incest Trauma Centra – Beograd je sertifikovana supervizorka i trenerica u oblasti zaštite deteta od strane NSPCC, UK, (2012-2013.) i poseduje akreditaciju trenerice za trener(ic)e u oblasti zaštite deteta izdatu od strane NSPCC, UK (2016).

U okviru gore navedenih širokih oblasti od 1 do 8, verujemo u zajednički proces tokom kojeg biste nam u pripremnoj fazi detaljno objasnili šta vam je potrebno kao poboljšanje u radu i da u skladu s tim formulišemo Program specijalističkog treninga (tailor-made pristup).

Svi edukativni i preventivni programi Incest Trauma Centra – Beograd su osmišljeni i realizovani na osnovu direktnog svakodnevnog praktičnog rada našeg tima sa decom i ženama koji su preživeli seksualno i druge vidove nasilja.