Incest Trauma Centar – Beograd, Nagrade/Priznanja/Nominacije:

 • Državna nagrada za izvrsnost „za poseban doprinos podizanju svesti o neprihvatljivosti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ (Ministarstvo socijalne politike Srbije,);
 • Finalista 2011. godine i dobitnik 2012. nagrade „PRiZNANJE“ Društva Srbije za odnose s javnošću u kategoriji „Komunikacija u neprofitnom sektoru“; napomena: ITC je jedini konkurent koji je obe godine samostalno kreirao i sproveo svoju kampanju, bez angažovanja marketinške agencije;
 • Imenovanje Incest Trauma Centra – Beograd od strane Saveta Evrope u Strasburgu za zvaničnog nacionalnog partnera u Kampanji protiv seksualnog zlostavljanja dece za Republiku Srbiju, Kampanja pod nazivom „JEDNO OD PETORO“, zasnovana na Konvenciji Lanzarote (prema potpisanom sporazumu, u toku cele Kampanje, 2012-2015.);
 • Zvanična pesma „Prekinimo ćutanje!“ (“Stop the Silence!“) Nacionalne kampanje koju je ITC vodio u Srbiji je 2012. predata Savetu Evrope u Strazburu i označena je kao zvanična himna Kampanje „JEDNO OD PETORO“ na evropskom nivou, koju će koristiti države članice;
 • Počev od marta 2017. godine, ITC je imenovan da deluje u svojstvu državnog CAN partnera Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja dece (ISPCAN ) koje je najveće udruženje u ovoj oblasti na svetu;
 • U martu 2016., kao i u martu 2017., ITC je nominovan za nagradu kolektiva The With and For Girls. To je inicijativa kolektiva The With and For Girls, koji je grupa od osam donatora: EMpower, Mama Cash, Fondacije NoVo, Plan UK, Globalnog dečijeg fonda (Global Fund for Children), Fondacije Najk (Nike Foundation), Comic Relief i Fondacije Stars, koji imaju za cilj da identifikuju i prepoznaju jake lokalne organizacije koje rade SA devojkama i ZA devojke, putem njihovih godišnjih nagrada. Postupak dozvoljava da nominacije mogu da daju samo pouzdani preporučeni partneri, jer je nominovani pokazao efikasnu praksu u stvaranju okruženja koje podržava i osnažuje devojke;
 • U martu 2018. godine, ITC je primio FEMINISTIČKO PRIZNANJE ZA ČIN OTPORA U JAVNOM DOMENU „za rad na stvaranju Obrazovnih paketa za učenje o pitanju seksualnog zlostavljanja dece i akt otpora protiv veta na primenu Obrazovnih paketa.“ Feminističko priznanje dodelio BeFem, Srbija.
 •  U junu 2022., ITC je ostvario uspeh kao FINALISTA ZA NAGRADU ZA HRABROST JULIETTE GIMON koju dodeljuje američka organizacija Global Fund for Children.
 
 

Nagrade i nominacije

Dušica Popadić, Direktorka Incest Trauma Centra – Beograd

 • 2009 – 2015: Svake godine u decembru, bila je na godišnjoj listi „200 najmoćnijih žena u Srbiji“ koju je objavljivao srpski dnevni list „Blic“, kao glasnogovornica protiv seksualnog nasilja u detinjstvu (ovaj spisak je izlazio do 2015.).
 • 2013: Pojavila se u prvom Leksikonu “KO JE KO U SRBIJI” u izdanju državnog Zavoda za izdavanje udžbenika.
 • 2016: Počasna nagrada američke organizacije World of Children – Nagrada u oblasti zaštite prava deteta (američki mediji nagradu World of Children često nazivaju Nobelovom nagradom u oblasti zagovaranja za dobrobit dece; prva dobitnica nagrade Protection Award).
 • 2017: Nominovana od strane Delegacije Evropske komisije u Srbiji za nagradu Saharov Evropskog parlamenta.
 • 2017: Dobitnica Fulbrajtove nagrade 2017. “Predvodnica 2017: Za profesionalna dostignuća i doprinos pozitivnim društvenim promenama tokom 2016. godine u oblasti pružanja podrške deci i odraslima koji su preživeli seksualno zlostavljanje i radu na prevenciji nasilja nad decom kroz obrazovne programe.“