Zasnovano na našem iskustvu, organizacije nam najčešće traže sledeće usluge i stojimo vam na raspolaganju:

– Pomoć organizacijama u vezi sa pitanjima organizacionog razvoja: od organizacija u formiranju/osnivanju do razvijenih organizacija sa dugogodišnjim iskustvom u radu

Neki primeri:

A) Strateško planiranje za organizacije koje rade u oblasti nasilja nad ženama i decom

B) Strateško planiranje za organizacije koje rade u oblasti različitosti

– Supervizija organizacionih pitanja, facilitacija timskog rada i grupno dinamičkih procesa

– Supervizija rada na slučajevima nasilja nad ženama i decom (razgovor o slučajevima i ličnim procesima pomagač(ic)a)

– Specijalistički treninzi (pogledaj pod Trening Centar)

– Usluge pomoći u osmišljavanju, koncipiranju i pisanju predloga projekata u vezi sa temama na kojima radimo 27 godina (uključujući pomoć u vezi sa stručnom terminologijom u okviru prevodjenja predloga projekata i potrebne stručne literature na engleski i sa engleskog jezika).

Verujemo u zajednički proces tokom kojeg biste nam u pripremnoj fazi detaljno objasnili šta vam je potrebno kao poboljšanje u radu i da u skladu s tim naš tim formuliše sadržaj i metodologiju rada (tailor-made pristup).