1. Imamo aktivno učešće u Evropskoj ženskoj mreži protiv seksualnog nasilja 

2. Mi smo Supervizijski i Trening Centar

3. Mi smo Krizni centar – Online counselling za decu i odrasle osobe koje su preživele seksualno nasilje i osobe koje su im od podrške

4. Mi smo Centar za prevenciju seksualnog nasilja

 

Оriginalne profesije našeg osoblja su iz sfere zdravlja, odnosno mentalnog zdravlja, i specijalizovane smo za prevenciju i intervenciju u oblasti seksualnog nasilja. Iskustvo u radu na temi seksualnog nasilja posedujemo od 1994. godine i najstarija smo specijalizovana organizacija ovog tipa u ovom delu Evrope.

Od 2017. godine, Incest Trauma Centar – Beograd je fokus svojih aktivnosti usmerio na profesionalno povezivanje sa srodnim organizacijama i pojedinkama/pojedincima u Regionu, Evropi i u svetu. Inicijatorke smo i su-osnivačice Evropske ženske mreže protiv seksualnog nasilja. U periodu 2017-2019. smo je kao organizacija koordinisale i zatim nastavile sa aktivnim učešćem. Od 2019. godine doprinosimo  i kroz dve važne funkcije u Mreži. Naša direktorka je Predsednica Evropske ženske mreže protiv seksualnog nasilja. Naša predsednica je članica Upravnog odbora Evropske ženske mreže protiv seksualnog nasilja.

Nakon 25 godina pružanja counselling usluga uživo, tako što su osobe koje su preživele seksualno nasilje dolazile lično u prostorije Incest Trauma Centra – Beograd, počev od 2020. counselling usluge pružamo isključivo online. Naš rad je pod supervizijom od samog osnivanja. Tu smo za decu i odrasle osobe koje su preživele seksualno nasilje, osobe koje su im od podrške, kao i da pružimo stručnu podršku koleginicama i kolegama iz javnog i nevladinog sektora koji se sreću sa slučajevima seksualnog nasilja i potrebna im je pomoć kako da ih rešavaju.

Marleen Diekmann - play5
Marleen Diekmann - play4
Marleen Diekmann - play3
Marleen Diekmann - play2
Marleen Diekmann - play1
Marleen Diekmann

Marleen DiekmannSchoemaker (1948-2007.)

Supervizorka Incest Trauma Centra – Beograd u periodu 1994-2007.