TRENING CENTAR

Radimo kao Trening-Centar i, nakon 23 godine našeg radanaše različite programe obučavanja je pohađalo 9214 zaposlenih iz882 državne i nevladine organizacije (4/5 iz državnih). Svi edukativni i preventivni programi ITC-a su osmišljeni i realizovani na osnovu direktnog svakodnevnog praktičnog rada našeg tima u kontekstu nasilja nad ženama i decom. Naše trenerice su autorke i realizatorke naših edukativnih programa akreditovanih od strane Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja Srbije. Trenerica koja vodi trenerski tim Incest Trauma Centra – Beograd je sertifikovana supervizorka i trenerica u oblasti zaštite deteta izdatu od strane NSPCC, UK, kao i poseduje akreditaciju trenerice za trener(ic)e u oblasti zaštite deteta izdatu od strane NSPCC, UK. (Dve ilustracijeU periodu 2001-2003., u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, obučavale smo zaposlene iz 11 gradova: od uniformisanog sastava, preko odeljenja za krvne i seksualne delikte i maloletničku delinkvenciju do nastavnog osoblja na sva tri nivoa policijskog školstva (42 ef. radnih sati); 2005-2011. u partnerstvu sa Ministarstvom pravde Srbije za zaposlene u 4 zatvorske ustanove na području Srbije koje rade sa ženama i maloletnih licima kao učiniocima različitih krivičnih dela – izvele ed. programe osnovnog i naprednog nivoa (42 + 58 ef. radnih sati)). U periodu 2017-2019., programe koji čine 3 nivoa učenja održavamo za škole i vrtiće sa članstvom u prvoj Nacionalnoj mreži škola i vrtića protiv seksualnog nasilja.
 
U 2017. godini, akreditovano je 5 edukativnih programa.
 
Po resenju ministra prosvete (akreditacije Incest Trauma Centra – Beograd):
 
1. Rodno uslovljeno nasilje iz ugla dece i odraslih koji su preziveli traumu (nivo 1-osnovni nivo) 
2. Program prevencije nasilja Incest Trauma Centra – Beograd “Zdravi izbori za decu” (nivo 2-napredni nivo)
3. Priprema nastavnika/ca za rad u ucionici na temi seksualnog nasilja (nivo 3-napredni nivo)
 
Po rešenju Zdravstvenog saveta i Lekarske komore Srbije (akreditacije Centra za promociju zdravlja žena gde smo deo trenerskog tima):
 
1. Unapredjenje odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje (nivo 1-osnovni nivo)
2. Uvažavanje specifičnosti egzistencije dvostruko i višestruko diskriminisanih žena u službama zdravstvene zaštite (nivo 2-napredni nivo)