Nagrade

 

 

Država Srbija

Plaketa - Saopštenje

Download: Film Incest Trauma Centra – Beograd „Novo je da sam bila zlostavljana“

 

 

DSOJ - Društvo Srbije za odnose s javnošću (www.pr.org.rs)

                                              PR Statue                                                                                           Diploma