NAGRAĐEN FILM INCEST TRAUMA CENTRA - BEOGRAD- ''NOVO JE DA SAM BILA ZLOSTAVLJANA'' - maj 2009 - Trajanje: 92:56 min