Donacije (domaća valuta RSD): Ukoliko želite da nam date donaciju u vidu novčanih sredstava, broj našeg bankovnog računa u Komercijalnoj banci, Beograd, je 205-119819-16. Molimo Vas da kao svrhu uplate navedete "donacija" i kontaktirate nas da ispunimo i potpišemo redovni Ugovor o donaciji. Ovo je veoma jednostavna procedura bez koje nećemo moći da primimo i raspolažemo Vašom donacijom.

Donacije (strana valuta): Ukoliko želite da nam date donaciju u vidu novčanih sredstava u stranoj valuti, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo Vam poslale zvanične bankovne instrukcije u zavisnosti u kojoj stranoj valuti je Vaša donacija. Molimo Vas da kao svrhu uplate navedete "donacija" i kontaktirate nas da ispunimo i potpišemo redovni Ugovor o donaciji. Ovo je veoma jednostavna procedura bez koje nećemo moći da primimo i raspolažemo Vašom donacijom.

Možete nam dati i donaciju u robi ili uslugama.

Pisma zvaničnicima: Takođe možete da šaljete pisma zvaničnicima poput kreatora politike i predstavnika zakona, u cilju vršenja pritiska radi ostvarenja pozitivnih promena.

Volontiranje: Ukoliko želite da volontirate u našoj organizaciji, molimo Vas da nam se javite telefonom ili e-mailom radi zakazivanja prijemnog intervjua.

Edukujte se: Edukacija se može smatrati prvim i najvažnijim korakom u stvaranju dugoročnih društvenih promena, te Vam stoga hvala što čitate ovaj sajt! Molimo da nas kontaktirate telefonom ili e-mailom ako Vas zanimaju:

-dodatni statistički podaci i istraživanja

-dodatne informacije o našim komercijalnim edukativnim i preventivnim programima (pratite Rubriku "Trening Centar")

-dodatne informacije o dešavanjima koja organizujemo, usmerenim na podizanje svesti šire javnosti

PODSETNIK

Naše usluge redovne asistencije za decu i odrasle osobe koje su preživele seksualno nasilje su BESPLATNE!

Naše aktivnosti u prevenciji seksualnog nasilja su za građanke i građane BESPLATNE!

Zato požurite, uplatite svoje učešće u okviru naših edukativnih programa (na stranici "TRENING CENTAR") i Vaša uplata, po veoma povoljnoj ceni, direktno doprinosi odvijanju našeg rada!