"07. mart 2013. u 15h – Gostovanje Incest Trauma Centra – Beograd na Univerzitetu “Singidunum”"
"06. mart 2013. u 17.30 – Učešće Incest Trauma Centra – Beograd na sesiji Delegacije Evropske komisije"
"05-06 mart 2013 – Specijalistički trening Incest Trauma Centra – Beograd za različite profile"
"05. mart 2013 u 14 časova – Sastanak sa predsednikom Parlamenta Republike Srbije"
"04. mart 2013. u 19.30 – Edukativna interaktivna sesija za Savet roditelja Druge ekonomske škole u Beogradu"
"04. mart 2013. od 11.45 do 13.15 – Prepoznavanje znakova upozorenja kod deteta koje je preživelo seksualnu traumu"
"28. februar 2013 – Obeležavanje godinu dana Kampanje “1 OD 5” u Srbiji"
"27-28 februar 2013. - Godinu dana Kampanje „1 OD 5“ u Srbiji "
"27. februar 2013 – Obeležavanje godinu dana Kampanje “1 OD 5” u Srbiji"
"23. februar – 29. jun 2013. – Direktorka Incest Trauma Centra – Beograd je angažovana u ulozi mentorke u okviru programa “PODELI SVOJE ZNANJE, POSTANI MENTORKA”"
"15-16 februar 2013. – Specijalistički trening Incest Trauma Centra – Beograd za student(kinj)e psihologije"
"13-14 februar 2013. – Specijalistički trening Incest Trauma Centra – Beograd za različite profile"
"07-08 februar 2013. – Specijalistički trening Incest Trauma Centra – Beograd za različite profile"
"30. januar 2013. u 20h – Edukativna interaktivna sesija za Savet roditelja Druge ekonomske škole u Beogradu"
"24. januar 2013 u 17.30 - Stručna diskusija za psihoterapeut(kinj)e: PRAVO NA IZBOR POMAGAČA / POMAGAČICE (Etika u radu sa osobama koje su preživele seksualno nasilje)"