"26. april 2013. u 13h – Edukativni ciklus Incest Trauma Centra – Beograd “OD KLASIČNE DO 3D INTERNET UČIONICE”"
"19-20-21 april 2013. – Napredni akreditovani edukativni program Incest Trauma Centra - Beograd (ZUOV Katalog, kat. br. 85)"
"16. april 2013. od 11.45 do 13.15 – Prepoznavanje znakova upozorenja kod deteta koje je preživelo seksualnu traumu"
"11. april 2013. od 9 do 12.30 časova – Učešće Incest Trauma Centra – Beograd na sesiji koju održava Studijska grupa Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta"
"10. april 2013 u 15h – Učešće i doprinos Incest Trauma Centra – Beograd na redovnoj sesiji Delegacije Evropske komisije"
"09. april 2013. od 11.45 do 13.15 – Prepoznavanje znakova upozorenja kod deteta koje je preživelo seksualnu traumu"
"08. april 2013. - Parlament Srbije usvojio Inicijativu Incest Trauma Centra – Beograd"
"04. april 2013. od 11.45 do 13.15 – Prepoznavanje znakova upozorenja kod deteta koje je preživelo seksualnu traumu"
"03. april 2013. od 15 do 19 časova – Učešće Incest Trauma Centra – Beograd u “Živoj biblioteci” Saveta Evrope"
01-02 april 2013 – Specijalistički trening Incest Trauma Centra – Beograd za različite profile
"31. mart 2013 – Delegaciji Evropske komisije dostavljen pisani doprinos Incest Trauma Centra – Beograd"
"28-29 mart 2013 – Edukativni ciklus Incest Trauma Centra – Beograd “OD KLASIČNE DO 3D INTERNET UČIONICE”"
"26-27 mart 2013 – Specijalistički trening Incest Trauma Centra – Beograd za različite profile"
"18. mart 2013. u 11h – Učešće Incest Trauma Centra – Beograd na Javnom slušanju Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Parlamenta RS"
"11. mart 2013. u 12h – Učešće Incest Trauma Centra – Beograd na redovnoj sednici Odbora za prava deteta Parlamenta RS"