"15-18 septembar 2013 – ISPCAN Evropski kongres o temi zlostavljanja i zanemarivanja dece"
"08. jul 2013. – SPECIJALAN POZIV POSVEĆENIM PROFESORKAMA I PROFESORIMA FIZIČKOG!"
"28-30 jun 2013 - Osnovni akreditovani edukativni program Incest Trauma Centra – Beograd za zaposlene u prosveti (ZUOV Katalog, kat. br. 95)"
"26. jun 2013 – Javno predstavljanje: “Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja RS”"
"25. jun 2013. – Javno predstavljanje: “Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja RS”"
"21. jun 2013 – Javno predstavljanje: “Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja RS”"
"29. maj 2013 u 11h – Prva redovna sednica Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade RS"
"23. maj 2013 u 12h - Edukativni ciklus Incest Trauma Centra – Beograd “OD KLASIČNE DO 3D INTERNET UČIONICE”"
"22. maj 2013 u 17h - Edukativni ciklus Incest Trauma Centra – Beograd “OD KLASIČNE DO 3D INTERNET UČIONICE”"
"21. maj 2013. od 13 do 15 časova – Edukativni ciklus Incest Trauma Centra – Beograd “OD KLASIČNE DO 3D INTERNET UČIONICE”"
"20. maj 2013 – Javno predstavljanje: “Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja RS”"
"15. maj 2013 – Javno predstavljanje: “Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja RS”"
"14. maj 2013 – Javno predstavljanje: “Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja RS”"
"13. maj 2013 u 12h – Javno predstavljanje: “Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja RS”"
"09. maj 2013. od 14 do 18 časova – Dan Evrope: Učešće Incest Trauma Centra – Beograd u “Živoj biblioteci” Saveta Evrope"