MAJ 2012

24. maj 2012.

Gostujuće predavanje Incest Trauma Centra - Beograd za student(kinj)e psihologije na Univerzitetu "Singidunum" u Beogradu. Tema: Seksualno zlostavljanje dece.

29. maj 2012.

Utorak, 29. maj 2012. u 13 časova, Centar za kulturnu dekontaminaciju - Edukativni ciklus Incest Trauma Centra - Beograd "OD KLASIČNE DO 3D INTERNET UČIONICE", DEVETI I DESETI JAVNI ČAS