Oktobar 2012

01. oktobar 2012., TV B92 INFO u 01.30 i 9.30, "TAGGED"

Gostovanje Incest Trauma Centra – Beograd u medijima

02. oktobar 2012., TV B92 INFO u 17.30, "TAGGED"

Gostovanje Incest Trauma Centra – Beograd u medijima

04. oktobar 2012., TV B92 INFO u 4h, "TAGGED"

Gostovanje Incest Trauma Centra – Beograd u medijima

18-19 oktobar 2012. od 9 do 16 časova

Najtraženiji specijalistički trening Incest Trauma Centra - Beograd; Tema: SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DECE (najava i program)

21-28 oktobar 2012.

Incest Trauma Centar - Beograd izlaže na Beogradskom Sajmu knjiga i Sajmu obrazovanja "ZVONCE", hala 2