26. april 2013. u 13h – Edukativni ciklus Incest Trauma Centra – Beograd “OD KLASIČNE DO 3D INTERNET UČIONICE”

13. JAVNI ČAS ZA ADOLESCENTKINJE I ADOLESCENTE (14+)

TEMA: NEKAD ME NAPADNU TEŠKOĆE I USAMLJENOST (pozivnica)

Snimak javnog časa

Mesto održavanja: Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu