10. april 2013 u 15h – Učešće i doprinos Incest Trauma Centra – Beograd na redovnoj sesiji Delegacije Evropske komisije u vezi priprema Izveštaja o napretku Srbije ka Evropskoj Uniji za 2013. Godinu (poglavlje: politički kriterijumi)

Mesto održavanja: Delegacija Evropske komisije u Beogradu.