11. mart 2013. u 12h – Učešće Incest Trauma Centra – Beograd na redovnoj sednici Odbora za prava deteta Parlamenta RS u cilju obrazloženja svoje Inicijative ZA ukidanje zastarevanja seksualnih delikata nad decom. Incest Trauma Centar – Beograd je predao i pravnu formulaciju Inicijative.

Rezultat: Inicijativa je jednoglasno usvojena od strane Odbora za prava deteta. Odbor za prava deteta je preuzeo ulogu zvaničnog predlagača u daljem postupku i Inicijativa je prosleđena je u proceduru u cilju rasprave u Parlamentu RS i glasanja koje se očekuje u narednih 30 dana.

Mesto održavanja: Parlament RS