07. mart 2013. u 15h – Gostovanje Incest Trauma Centra – Beograd na Univerzitetu “Singidunum” za student(kinj)e prava i socijalnog rada

Tema: Nasilje nad ženama u partnerskom odnosu

Mesto održavanja: Univerzitet “Singidunum” u Beogradu