06. mart 2013. u 17.30 – Učešće Incest Trauma Centra – Beograd na sesiji Delegacije Evropske komisije sa stručnjakom Evropske Unije o temi anti-diskriminacije sa fokusom na ženska prava i prava deteta

Mesto održavanja: Delegacija Evropske komisije