05. mart 2013 u 14 časova – Sastanak sa predsednikom Parlamenta Republike Srbije, organizovan od strane Ženske parlamentarne mreže i Odbora za prava deteta

Tema: Inicijativa Incest Trauma Centra – Beograd ZA ukidanje zastarevanja seksualnih delikata nad decom

Mesto održavanja: Parlament Republike Srbije