27. februar 2013 – Obeležavanje godinu dana Kampanje “1 OD 5” u Srbiji – INCEST TRAUMA CENTAR – BEOGRAD JE NOSILAC KAMPANJE SAVETA EVROPE ZA REPUBLIKU SRBIJU, ZVANIČNO IMENOVAN OD STRANE SAVETA EVROPE, STRAZBUR (U PUNOM PERIODU TRAJANJA KAMPANJE 2012-2014)

Sesija za poslanice/ke Parlamenta RS “MOJ GLAS ZA UKIDANJE ZASTAREVANJA SEKSUALNIH DELIKATA NAD DECOM” with guest-speakers from the Council of Europe from Strasbourg and Belgrade offices

Program

Pogledajte edukativnu brošuru

Mesto održavanja: Hotel “Zira” u Beogradu