23. februar – 29. jun 2013. – Direktorka Incest Trauma Centra – Beograd je angažovana u ulozi mentorke u okviru programa “PODELI SVOJE ZNANJE, POSTANI MENTORKA” organizovanog od strane Evropskog pokreta u Srbiji, Američke ambasade, OEBS-a i Erste banke.