15-16 februar 2013. – Specijalistički trening Incest Trauma Centra – Beograd za student(kinj)e psihologije

Tema: Nasilje u porodici (Nasilje nad ženama u partnerskom odnosu, emocionalno i fizičko zlostavljanje dece)

Mesto održavanja: Incest Trauma Centar – Beograd