13-14 februar 2013. – Specijalistički trening Incest Trauma Centra – Beograd za različite profile (socijalna zaštita, zdravstvo, vrtići i škole, nezavisna tela, NVO-e, međunarodne organizacije, itd.)

Tema: Nasilje u porodici (Nasilje nad ženama u partnerskom odnosu, emocionalno i fizičko zlostavljanje dece)

Mesto održavanja: Incest Trauma Centar – Beograd