15-18 septembar 2013. – Evropski kongres, Dablin, Irska - Profesionalno osoblje Incest Trauma Centra – Beograd učestvuje u okviru ekspertskog tima Saveta Evrope iz Strazbura u cilju promocije Evropske kampanje „1 OD 5“ na Evropskog kongresu protiv zlostavljanja i zanemarivanja dece (ISPCAN) u Dablinu, Irska.