Incest Trauma Centar – Beograd je dobitnik BeFem FEMINISTICKOG PRIZNANJA ZA RAD
za važnost kreiranja Obrazovnih paketa i za čin otpora zabrani primene Obrazovnih paketa protiv seksualnog nasilja nad decom.