Incest Trauma Centar - Beograd je, u saradnji sa Zenskom parlamentarnom mrezom, u Narodnoj skupstini Republike Srbije predstavio svoju Inicijativu za sprecavanje retraumatizacije dece koja su prezivela seksualno nasilje - od trenutka prijavljivanja krivicnih dela iz oblasti seksualnih delikata nad decom do izricanja presude. 

Inicijativom smo pozvale poslanice i poslanike da u okviru kontrolne funkcije Narodne skupstine izvrse nadzor nad sprovodjenjem zakonskih mera za sprecavanje retraumatizacije dece u okviru tuzilacke istrage i ukupnog krivicnog postupka.

Inicijativu smo predstavile zajedno sa zamenicom Zastitnika gradjana za prava deteta i rodnu ravnopravnost, g-djom Gordanom Stevanovic.

Predstavljanje Inicijative je ukljucilo:

1. Obavestavanje poslanica o teskocama s kojima se suocava dete koje je prezivelo seksualno nasilje u okviru tuzilacke istrage i celokupnog krivicnog postupka, a koje uzrokuju retraumatizaciju. Skrenuta je paznja na sledece teme: Nedostatak zastitnih mera i mera bezbednosti, Skrin sobe i saslusanje dece van suda, Visestruko saslusanje dece, Nedopustivo dugo trajanje postupka, "Curenje" informacija o toku postupka i identitetu aktera postupka i Licni stavovi i znanje strucnih lica o seksualnoj traumi.

2. Predale smo Pravnu formulaciju koja sadrzi precizne izmene zakonodavnog okvira cime poslanice i poslanici mogu direktno i odmah uticati da se spreci retraumatizacija deteta koje je prezivelo seksualno nasilje. Pravna formulacija je sacinjena u saradnji sa Odeljenjem za prava deteta Zastitnika gradjana Republike Srbije.

Resenja koja predlazemo su deo uskladjivanja zakonskih mera sa Lanzarot Konvencijom koju je Republika Srbija ratifikovala 2010. godine. 

U PRILOGU mozete pronaci tekst Inicijative Incest Trauma Centra – Beograd u kojem je opisana njena vaznost za zivot deteta koje je prezivelo seksualno nasilje, a na osnovu 22 godine pruzanja direktne psiholoske asistencije od strane nase sluzbe kod prijavljenih slucajeva seksualne traume.

Na kraju predstavljanja, zakljucci Zenske parlamentarne mreze su obuhvatili: A) Upucivanje predloga Ministarstvu pravde da formira Radnu grupu koja ce raditi na predstavljenom sadrzaju i B) Da Incest Trauma Centar - Beograd dalje predstavi Inicijativu nadleznim odborima Narodne skupstine Republike Srbije.

  

Incest Trauma Centar – Beograd je nosilac Nacionalne kampanje protiv seksualnog zlostavljanja dece, koju od 2016. godine realizujemo pod nazivom “I JA SAM UZ TEBE!”

SVOJIM AKTIVNIM ZALAGANJEM ZA sprecavanje retraumatizacije dece koja su prezivela seksualno nasilje POKAZUJETE SVOJIM STAVOM DA STE I VI UZ DETE.