Tema seksualnog nasilja u školama i knjigama! - Incest Trauma Centar – Beograd obaveštava javnost da aktivno radi na svojoj Inicijativi za uvođenje teme seksualnog nasilja nad decom u školski nastavni plan i program i relevantne udžbenike. Do sada, Inicijativu je podržalo 121 državna ustanova i NVO. (Lista ustanova/organizacija 1 i 2)