24. januar 2013. – Zahtevajte etiku od psihoterapeuta!

Incest Trauma Centar – Beograd je organizovao i vodio stručnu diskusiju za psihoterapeut(kinj)e, prvu ovog tipa u Srbiji, pod nazivom „Etika u radu sa osobama koje su preživele seksualnu traumu“ (video)