Novogodišnji poklon Incest Trauma Centra – Beograd distribuiran za 410 vrtića u Srbiji– Slikovnica protiv seksualnog nasilja nad decom „KIKO i ruka“.