Preuzmite filmski edukativni paket „TAGGED“ o zaštiti od sajber nasilja!Koristite ga u redovnoj nastavi. Film Vlade Australije je preveo Incest Trauma Centar – Beograd.