Svakodnevni rad - u čemu se sastoji?

Telefonski i e-mail kontakt: + 381 11 386 27 69 i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Broj telefona naše službe može se naći u više dnevnih novina. E-mail adresa Vam je na raspolaganju za našu kriznu, kratkoročnu i dugoročnu psihološku asistenciju. Ista adresa služi i za generalnu komunikaciju s javnošću.

Lični kontakti kao prevashodni način rada: «1 na 1» razgovori i grupe samopomoći za decu i odrasle osobe koje su preživele seksualno nasilje.

Praćenje klijentkinja / klijenata i njihovih članova porodice / staratelja i zvanične institucije i zastupanje. Asistencija u obezbedjivanju zdravstvene i pravne zaštite. Isključivo za potrebe krivičnog postupka i na zahtev policije, tužilaštva i suda, izdajemo ekspertsko mišljenje zasnovano na direktnom radu sa detetom koje je seksualno zlostavljano i na sudu se pojavljujemo u svojstvu svedoka-eksperta.

Koordinacija Mreže poverenja protiv nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti (čine je 15 VO i NVO): asistencija u komunikaciji izmedju različitih institucija s kojima klijentkinja dolazi u dodir, a u cilju osiguranja da ona / on dobije maksimum usluge na koju ima pravo i da je koordinacija istih usluga obavljena u njenom / njegovom najboljem mogućem interesu.

Edukacija zajednice u kojoj živimo:

Programi prevencije za decu i roditelje

Edukativni programi za različito profesionalno osoblje (zdravstvene i pravosudne ustanove, centri za socijalni rad, škole, policija, itd.)

Odnosi s javnošću (štampa, TV, radio, itd.) uz posebnu pažnju za očuvanje pravila poverljivosti koje se odnosi na informacije o klijentkinjama / klijentima.