Pisma podrške i priznanja radu ITC - Beograd…

Ako želite da vidite na koje načine su nas različite ustanove podržale, kliknite na neki od primera navedenih dole:

MOLIMO POGLEDAJTE, NEZAVISNO OD LISTE DOLE U NASTAVKU, STRANICU "INICIJATIVA INCEST TRAUMA CENTRA - BEOGRAD" U OKVIRU RUBRIKE "KAMPANJA" NAŠE WEB PREZENTACIJE SA 121 PISMOM PODRŠKE U VEZI TEKUĆE INICIJATIVE INCEST TRAUMA CENTRA – BEOGRAD ZA UVOĐENJE TEME NASILJA NAD DECOM I ŽENAMA U ŠKOLSKI NASTAVNI PLAN I PROGRAM I RELEVANTNE UDŽBENIKE (od kojih su 24 pisma uputile državne ustanove)

Pismo preporuke - Aleksandra Kovač - kompozitorka, kantautorka, dobitnica MTV nagrade, 15.09.2011. (kliknite)
Pismo preporuke - Ministarstvo za socijalnu politiku, Uprava za rodnu ravnopravnost, 09.09.2011. (kliknite)
Pismo preporuke - Sandra Mandić - nagradjivana novinarka, 2011 (kliknite)
Ministarstvo prosvete RS i Zavod za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja - ITC Akreditacija 2011-2013 Napredni  nivo, 28.03.2011. (kliknite)
Ministarstvo prosvete RS i Zavod za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja - ITC Akreditacija ZUOV 2011-2012 Osnovni nivo, 28.03.2011. (kliknite)
Ministarstvo prosvete i ZUOV, 13. 09. 2010. (kliknite)
Kriminalističko policijska akademija, 15. 07. 2010. (kliknite)
Ministarstvo za socijalnu politiku - NAGRADA, 27. 04. 2010. (kliknite)
Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja - Akreditacija osnovnog programa - 19.04.2010. (kliknite)
Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja - Akreditacija naprednog programa - 19.04.2010. (kliknite)
Ministarstvo unutrašnjih poslova, 10.03.2010. (kliknite)
Kancelarija za mlade Gradske uprave Grada Beograda, 06.10.2009. (kliknite)
Kancelarija za mlade Gradske uprave Grada Beograda, 03.09.2009. (kliknite)
Ministarstvo pravde, 04.08.2009. (kliknite)
Ministarstvo pravde, 09.06.2009. (kliknite)
Ministarstvo zdravlja, 13.05.2008. (kliknite)
Ministarstvo pravde, 22.05.2007 (kliknite)
Ministarstvo pravde, 22.08.2006. (kliknite)
Ministarstvo zdravlja, 11.04.2006. (kliknite)
Ministarstvo pravde, 20.09.2005. (kliknite)
Studentska poliklinika, 07.09.2005. (kliknite)
Ministarstvo zdravlja, 30.05.2005. (kliknite)
Ministarstvo prosvete i sporta, 26.05.2005. (kliknite)
Opština Vračar, 11.12.2003. (kliknite)
Ministarstvo unutrašnjih poslova, 01.10.2003. (kliknite)
Ministarstvo zdravlja, 18.09.2003. (kliknite)
Ministarstvo za socijalna pitanja, 17.09.2003. (kliknite)
Ministarstvo prosvete i sporta, 11.09.2003. (kliknite)
Sekretarijat za obrazovanje Grada Beograda, 03.10.2001. (kliknite)