Članice našeg profesionalnog osoblja i organizaciona struktura

 

Profesionalno osoblje čine žene različitih profesija koje su posebno obučene za rad sa seksualno zlostavljanom decom i odraslim osobama koje su preživele seksualno nasilje u detinjstvu i njihovim porodicama. Pravilo poverljivosti u radu je zagarantovano. Ekspertiza za pitanja traume i nasilja je osnovna identifikacija ("lična karta") svake članice tima, dok originalna profesija iako uglavnom iz sfere (mentalnog) zdravlja, nije prioritetna u predstavljanju profesionalnog osoblja u odnosu na "spoljni svet" i razumevanju delatnosti Centra.

 

Ekspertiza profesionalnog osoblja Centra uključuje naredne oblasti: nasilje u porodici (fizičko, ekonomsko, emocionalno), seksualno nasilje (pokušaj silovanja, silovanje od strane poznate / nepoznate osobe, silovanje u braku, silovanje u ratu, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje na poslu, u školi...), trauma rata, menadžment u nevladinim organizacijama, pitanja grupne dinamike. Ekspertiza je izgradjivana kroz edukativne programe ekspertkinja iz inostranstva i direktnim radom na odredjeno vreme u institutima sličnim našem u inostranstvu. Na domaćim prostorima, edukacija ove vrste do sada nije bila moguća.

 

Incest Trauma Centar - Beograd je organizacija sa visokom organizacionom jasnošću i profesionalnim osobljem koje svoje autonomne pozicije ostvaruje u okviru timskog rada. Proces odlučivanja se izvodi putem konsenzusa. Tekuće aktivnosti se nalaze pod supervizijom kako lokalne supervizorke, tako i holandskog tima profesionalne podrške uključenog u rad od samog početka. Evaluacija rada kao celine (sadržajna i organizaciona pitanja) se vrši u redovnim vremenskim razmacima.

 

Stalno profesionalno osoblje i saradnice/i u vezi specifičnih usluga:

- Dušica Popadić, direktorka

- Ljiljana Bogavac, zamenica direktorke

- Ljiljana Savić

- Milica Spasić

- Milica Pejić

- Milena Živanović

- Marija Krivačić

- Miroslava Vuković

- Dušanka Jovanović

- Stanislava Otašević

- Snježana Mrše

- Stanislava Lazarević

- Jasna Trifunović

- Svetlana Pavlović

- Dijana Živanović

- Ivana Vučković

- Ivana Doganjić

- Dragana Bojić

- Dejana Ivanović

- Sara Pejčić

- Violeta Đurić

- Bojana Stošić

- Neđiba Mehmedović

- Nikola Janjić

- Peter Spijker

 

 

                                         Marleen Diekmann Schoemaker

                                               supervizorka Incest Trauma Centra - Beograd

                                       (1994–2007)

Naš Vršnjački tim protiv seksualnog nasilja i Volonterski tim imaju 27 aktivnih članica i članova.