Kampanja Incest Trauma Centra – Beograd je postigla nacionalnu pokrivenost kroz pregršt naših gostovanja u gradovima i medijsku zastupljenost sadržaja koji smo ponudile o temi seksualnog nasilja.
U septembru 2007. zvanično smo otvorile i započele NAŠU KAMPANJU ``JA KOJU / KOJEG NIKO NE POZNAJE``.

Opšti cilj: Podizanje svesti o temi seksualnog nasilja u Republici Srbiji.

Specifični cilj: Kontinuirani uticaj na donosioce odluka u Republici Srbiji da se tema nasilja nad decom i ženama uvede u nacionalni školski plan i program i releantne udžbenike na svim nivoima obrazovanja.

Sadržaj:

1. Inicijativa Incest Trauma Centra – Beograd za uvođenje teme nasilja nad decom  i ženama u školski nastavni plan i program i relevantne udžbenike (kliknite)
Detaljno o inicijativi pogledajte na Inicijativa u 2010/2011

2. Originalni proizvodi naše Kampanje
Prvi televizijski spot Incest Trauma Centra-Beograd (kliknite)
Drugi televizijski spot Incest Trauma Centra-Beograd (kliknite)
Prvi radio spot Incest Trauma Centra-Beograd (kliknite)
Drugi radio spot Incest Trauma Centra-Beograd (kliknite)
* Made by g-din Milutin Petrović, reditelj, i g-đa Nadežda Milenković, kreativna direktorka reklamnih kampanja
Novi reklamni materijal Incest Trauma Centra – Beograd (liflet i poster)
*Rešenja koja se tiču vizuelnog identiteta reklamnog materijala made by g-đa Nadežda Milenković, kreativna direktorka reklamnih kampanja

3.  "Odeća na štriku” - Vizuelna sećanja žena iz Srbije koje su preživele seksualno nasilje
Vizuelna sećanja žena iz Srbije koje su preživele seksualno nasilje i prethodnih godina bile klijentkinje Incest Trauma Centra – Beograd (kliknite za slideshow preview)
O “Odeći na štriku”, izložbi Incest Trauma Centra – Beograd koja je obišla Srbiju (kliknite)
“Odeća na štriku” – izložba za Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar 2007., u Centru za kulturnu dekontaminaciju od 10 do 22 časa.
“Odeća na štriku” – neki od gradova gde je izložba predstavljena: Beograd, Subotica, Zenica (Federacija BIH), Kragujevac, Novi Bečej i Velika Plana.
AKO ŽELITE IZLOŽBU U VAŠEM GRADU, KONTAKTIRAJTE NAS!

4.  Još atraktivnih aktivnosti
- Potpišite Peticiju Incest Trauma Centra - Beograd za uvođenje teme nasilja nad decom i ženama u školski nastavni plan!
O Peticiji (kliknite)
Obrazac za štampanje i dalju distribuciju možete preuzeti ovde
On-line verziju Peticije možete potpisati ovde
Gradjanke i gradjani mogu potpisivati Peticiju Incest Trauma Centra – Beograd za uvodjenje teme nasilja nad decom i ženama do 28. oktobra 2007. u okviru Dečijeg filmskog festivala u Domu Sindikata i na beogradskom Sajmu knjiga, hala 1 na štandu izdavačke kuće “Rende”.
Uz pomoć našeg Volonterskog tima, na Trgu Republike u Beogradu, u periodu 18-21 mart 2008. od 14 do 20 časova ćemo prikupljati potpise.
Gradjanke i gradjani mogu potpisivati Peticiju Incest Trauma Centra – Beograd za uvodjenje teme nasilja nad decom i ženama u periodu od 19. do 31. maja 2008. ispred Opštine Vračar i od 27. do 31. maja 2008. u Knez Mihajlovoj ulici kod restorana "Ruski car".
Peticija Incest Trauma Centra-Beograd se može potpisati u "Galeriji i još po nešto ", ulica Milana Kuča 1, Beograd. Hvala "Galeriji..."!
    1. Četvrtak, 27.03.2008. – IZVELE SMO RADIONICU ZA DECU U VRTIĆU “NOJEVA BARKA” u Beogradu – PRIKAZALE PREVENCIJU NASILJA U PRAKSI.
- Najava PRESS KONFERENCIJE Incest Trauma Centra-Beograd "ETIKA IZVEŠTAVANJA MEDIJA O NASILJU NAD DECOM I ŽENAMA” - ponedeljak, 19. novembar 2007. u 12 časova, Medija centar u Beogradu (kliknite)
    2. PRESS KONFERENCIJA Incest Trauma Centra - Beograd "
STOP SEKSUALNOM ZLOČINU – SLUČAJ PAHOMIJE: DA NE ZASTARI I U NAŠEM SEĆANJU" - ponedeljak, 23.06.2008. u 12.30 časova, Medija centar u Vranju (kliknite)
    3. Maj 2008 Pojavljivanja Incest Trauma Centra – Beograd u medijima u prethodnom 9-omesečnom periodu:
Lista medijskih kuća sa kojima smo sarađivale (kliknite)
Primeri iz medijske dokumentacije (pisani i elektronski mediji)
- U periodu april-jun 2008., u okviru naše kampanje je održan KURS SAMOODBRANE ZA DEVOJKE KOJE SU PREŽIVELE SEKSUALNO NASILJE. Na svesrdnom savezništvu zahvaljujemo g-đi Ani Vračarević i Svetskom centru za realni aikido, www.wcra.rs
- Profesionalno osoblje Incest Trauma Centra - Beograd gostuje u utorak, 11. maja 2010. godine od 13 do 18.30 časova na UNIVERZITETU U SARAJEVU, Katedri kriminologije Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije - osnovni predmet Viktimologija, kako je planirano nastavnim planom i programom za letnji semestar šk. 2009-2010. OTVORENO ZA PREDSTAVNIKE/CE MEDIJA.

5. FILM Incest Trauma Centra – Beograd ``NOVO JE DA SAM BILA ZLOSTAVLJANA`` 2009© Incest Trauma Centar – Beograd: trajanje: 93 min (Video i Izveštaji ), knjiga utisaka (kliknite) i Državna nagrada (foto)

6. Nedelja prevencije seksualnog nasilja
Nedelja prevencije seksualnog nasilja Incest Trauma Centra – Beograd u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Gradske uprave grada Beograda, 12-14-15 septembar 2009. u Centru za kulturnu dekontaminaciju (kliknite)

7. Prvo nagradno takmičenje Incest Trauma Centra - Beograd za osnovne i srednje škole na području Beograda
- Nagradno takmičenje Incest Trauma Centra – Beograd za osnovne i srednje škole! (kliknite)
- SPECIJALNA POZIVNICA direktorkama i direktorima škola (kliknite)
- OBJAVA GLAVNIH NAGRADA na takmičenju Incest Trauma Centra – Beograd za osnovne i srednje škole – zakazana za 08. OKTOBAR 2009. U 12 ČASOVA u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Glavne nagrade će uručiti g-din Kosta Andrić, direktor Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda (kliknite)
- URUČENE GLAVNE NAGRADE za beogradske osnovne i srednje ŠKOLE-POBEDNICE na takmičenju Incest Trauma Centra – Beograd u okviru Kampanje protiv seksualnog nasilja “JA KOJU / KOJEG NIKO NE POZNAJE” (kliknite)

8. Izjave poznatih ličnosti o tome kako gledaju na društveni problem seksualnog nasilja nad ženom i detetom
 


Borka Pavićević
dramaturškinja


Za mene, seksualno zlostavljanje žene, silovanje... seksualno zlostavljanje žene je šuma užasa nasilja, a ono što je dalje zlostavljanje je traženje razloga za silovanje „Ona je dala povoda“, „kako li je samo izgledala ili kako se držala“. „Dala povoda“, to je nalicemerniji i najbrutalniji politički čin.
Za mene, seksualno zlostavljanje deteta je zlo u krajnjem vidu, posle svega što smo videli i što smo živeli, plač deteta bi morao da zaustavi sve, mislim da životinje to ne rade.

 


ŽARANA PAPIĆ (1949 – 2002)


sociološkinja-antrolopološkinja, profesorka fakulteta, jedna od osnivačica feminističkog pokreta u Jugoslaviji i suosnivačica (1992) beogradskog Centra za ženske studije
Jedini cilj ovakvog medijskog rata i njegove neverovatno iracionalne, surove, bestidne i sulude propagande jeste da dezinformiše, u nameri da isprovocira neprijateljstvo prema drugoj Naciji: da se običnim ljudima pomuti razum i da im se nametne da prihvate i interiorizuju jedan viši ideal – Nacionalnu Stvar. Ovakve nacionalne ideologije se zasnivaju na smišljeno konstruisanoj agresivnoj i nasilnoj muškosti. Tako shvaćena muškost predstavlja vitalni izvor za regrutovanje pojedinaca koji su spremni da čine svakakve užase – sve u ime ''viših ciljeva'' Nacije. Silovanja, ubijanja i masakri, spaljivanje ljudskih tela, uništavanje svega pred sobom – ne može biti delo ''autonomne'' ljudske jedinke. Da bi takve stvari činili sa ubilačkom brutalnošću, ''normalni'' muškarci moraju izgubiti sopstvenu individualnost i etičke kodove i sopstvenu samosvest.
Iz Žaraninog članka pod nazivom: Nacionalizam, patrijarhat i rat u bivšoj Jugoslaviji (Women’s History Review, Volume 3, Number 1, 1994)

 


Ljubiša Rajić
profesor Filološkog fakulteta u Beogradu

1947-2012


Za mene, seksualno zlostavljanje žene je svaka nasilna i nameravana povreda telesnog ili duhovnog integriteta jedne žene, a koje se izvršava svesno i sa namerom da se ženi nanese zlo u vidu ozbiljnih ili trajnih telesnih ili duhovnih povreda ili njihove kombinacije Pod tim podrazumevam pojedinačno i grupno silovanje, primoravanje na seksualni odnos sa trećim licem ili životinjom, silovanje pomoću nekog predmeta, telesno mučenje koje je zasnovano na seksualnoj osnovi bez obzira da li jeste ili nije povezano sa činom silovanja, primoravanje na prostituciju, nasilno delimično ili potpuno svlačenje ili kakav drugi vid ozbiljnog narušavanja fizičkog ili duhovnog integriteta čiji je motiv u seksualnosti. Smatram da je posebno težak vid takvog nasilja kada se ono čini uprkos jasnom otporu žene ili se čini nad ženom koja nije svesna ni svojih ni tuđih postupaka zbog toga što je svojom voljom ili voljom drugih pijana, drogirana, pod anestezijom, uticajem lekova ili na kakav drugi način onesposobljena da pruži fizički ili psihički otpor ili to ne može da čini zbog mentalne zaostalosti, invalidnosti, senilnosti, neke povrede i drugih sličnih stanja.
Seksualno uznemiravanje je za mene svaki čin kojim se zadire u telesni i duhovni integritet žene štipanjem, pipkanjem, dobacivanjem, nedoličnim ponudama, ucenjivanjem i sličnim činovima, ali bez nanošenja povreda. Ipak, nužno je ostaviti i jedan slobodan prostor za normalno ljudsko upoznavanja i uspostavljanje kontakta između polova i to ne smatrati uznemiravanjem. Ta granica niti jeste niti može uvek biti jasna, a prekoračuje se, po mom shvatanju, samo u slučaju da se to čini protivno volji žene ili i nakon jasnog upozorenja da žena to smatra uznemiravanjem. Isto tako potrebno je voditi računa i da pravo žene da ne bude seksualno uznemiravana ne bude zloupotrebljeno lažnim optužbama koje, na dugu stazu, ipak najviše štete ženama. Međutim, to je već stvar vaspitanja, obrazovanja i pravnih normi.
Smatram da je posebno ozbiljan vid seksualnog zlostavljanja ili uznemiravanja kada to čini osoba koja je fizički snažnija, pa je nemoguće pružiti fizički otpor, u nadređenom je društvenom položaju kao, na primer, šef u odnosu na zaposlene, nastavnik u odnosu na učenike ili studente, osoba je od posebnog poverenja kao, na primer, roditelj ili rođak, jeste lice čija je dužnost da štiti tuđe zdravlje kao, na primer, lekar ili psiholog, ili tuđa prava kao, na primer, policajac, islednik, inspektor i u drugim sličnim slučajevima. Za mene je zlostavljanje i kada lica koja po službenoj dužnosti moraju da pomažu osobama izloženim seksualnom zlostavljanju ili uznemiravanju, omalovažavaju ili ponižavaju žrtvu načinom na koji vode istragu ili pružaju pomoć.
Za mene, seksualno zlostavljanje deteta je sve što je i seksualno zlostavljanje odrasle žene, samo smatram da je mnogo gore, jer je dete nemoćnije i da prepozna i da se fizički ili psihički suprotstavi zlostavljanju, a fizičke i psihičke posledice mogu biti trajnije. Osnovni problem je što rano seksualno sazrevanje dece nije praćeno i odgovarajućim kognitivnim sazrevanjem, dok dečiju seksualnost istovremeno podstiču reklame, industrija zabave, moda i druge pojave koje u znatnoj meri brišu razliku između dece i odraslih. Zato seksualno zlostavljanje dece nije više samo problem patološkog ponašanja pojedinaca kao kod incesta, silovanja dece, seksualnog mučenja i sličnih činova, već i nužna posledica društvenog razvoja koji deci pridaje atribute odraslih. Istovremeno, valja voditi računa da su u različitim istorijskim periodima, odnosno različitim društvenim grupama unutar iste kulture, te u različitim kulturama prestanak detinjstva i prelazak u odraslo doba koliko stvar seksualnog sazrevanja toliko i stvar društvenih normi, što je takođe stvar vaspitanja, obrazovanja i pravnih normi u datom društvu.

 


Dijana Milošević
koosnivačica i rediteljka Dah teatra


Za mene, seksualno zlostavljanje žene je pre svega nedopustivo i predstavlja monstruozni odraz poruka koje se šalju u javnost od strane vladajućih političara koji indirektno daju dozvolu za takvu vrstu nasilja.
Za mene, seksualno zlostavljanje deteta je posledica nagomilanog nerešenog bola i užasa koji dolazi iz osnovne porodice.

 


Tamara Skrozza
novinarka


Novinarka nedeljnika „Vreme“, saradnica više štampanih medija, zamenica glavne urednice edukativnog tinejdžerskog magazina NAJ, članica Poslovnog odbora Medija centra i koordinatorka sekcije Žena u medijima formirane pri Nezavisnom udruženju novinara Srbije. Kao novinarka i aktivna članica NUNS-a, pre svega se zalaže za rodnu ravnopravnost i poštovanje profesionalnih medijskih normi u kontekstu poštovanja ljudskih prava ugroženih grupacija.
Za mene, seksualno zlostavljanje žene je svaki čin, verbalno ili bilo koje drugo obraćanje na koje žena nije dala pristanak, koje joj ne prija ili joj stvara osećaj neprijatnosti. Seksualnim zlostavljanjem ne smatram samo konkretan seksualni čin na koji žena nije dala pristanak, već i svaku vrstu dvosmislenog ili na bilo koji način diskriminatornog komentara, primedbe, ocene koji se tiču izgleda žene, njene seksepilnosti ili stava. Ta vrsta seksualnog zlostavljanja u Srbiji se još uvek ne smatra zlostavljanjem, već uobičajenom formom komunikacije između muškaraca i žena.
Za mene, seksualno zlostavljanje deteta je svaki čin koji na bilo koji način ima veze sa seksualnošću deteta i svaki komentar koji se na to odnosi. U tom kontekstu, seksualnim zlostavljanjem deteta smatram svako neprimereno dodirivanje deteta, kao i svako drugo dodirivanje na koje roditelji deteta ili njegovi staratelji nisu dali eksplicitan pristanak.

 


Slavica Stojanović
direktorka Rekonstrukcije Ženski fond


Za mene, seksualno zlostavljanje žene je izraz društva koje ne želi da bude slobodno.
Za mene, seksualno zlostavljanje deteta je pokušaj totalne moći.

9. Braniteljke ženskih ljudskih prava u Srbiji
- SAJAM ŽENSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA
Subota, 06.10.2007. od 12 do 14 časova, Trg Republike, ispred restorana “Inex” - Sajam ženskih NVO (kliknite)
Zahvaljujemo Studiju "Cube" (muzički instrumenti), za tehničku podršku!
- DVA ODRŽANA SAMITA BRANITELJKI LJUDSKIH PRAVA
U julu i novembru 2007., organizovale smo dva Samita braniteljki ženskih ljudskih prava aktivnih na teritoriji Srbije, osnovale i organizovale Koaliciju pod nazivom KOALICIJA BRANITELJKI ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA U SRBIJI (za saopštenje kliknite)
- RADNA POSETA KOALICIJE PARLAMENTU SRBIJE
03. decembra 2008., Incest Trauma Centar – Beograd je organizovao radni susret Koalicije braniteljki ljudskih prava sa g-đom Gordanom Čomić, potpredsednicom Parlamenta. Ovaj 90-ominutni razgovor je održan u okviru Međunarodne akcije „16 dana aktivizma protiv muškog nasilja nad ženama“. Predato pismo potpredsednici Parlamenta, g-đi Gordani Čomić i poslanicima Parlamenta, možete pogledati (kliknite)

10. Vesti