Počev od septembra 2007. do danas, Incest Trauma Centar – Beograd realizuje svoju Inicijativu za uvođenje teme nasilja nad decom i ženama o kojoj je, u cilju sprečavanja nasilja, neophodno od vrtića do fakulteta. Naš fokus je na uvođenju teme seksualnog nasilja u nacionalni školski nastavni plan i program i relevantne udžbenike.

Lista ukupno 121 savezničke državne ustanove i nevladine organizacije koje su do sada podržale Inicijativu Incest Trauma Centra – Beograd.

Struktura i tip ustanova i organizacija

Pisma podrške savezničkih ustanova i organizacija

Vršnjački pioniri samoodbrane